Käännöksen tuottaminen on paljon enemmän kuin pelkkä kääntäminen, onko kyse nyt kääntämisestä saksankielelle tai muiden kielten käännöksistä. On monta askelta hyvään lopputulokseen joka on hyvin käännetty vieraskielinen aineisto. Meillä luonnollisesti hoitaa natiivi eli syntyperäinen saksan kielen kääntäjä kaikki käännösprosessin vaiheet.

Ensimmäinen askel vaatii kääntäjän kokemusta ja perehtymistä aiheeseen. Joka työ on ainutlaatuinen koska hän käsittelee useiden eri alojen tekstejä kuten esimerkiksi markkinointi, tekniikka, talous, energia, ympäristö tai turismi.

Seuraava askel on niin sanottu taiteilijan askel: kääntäjä käyttää kielen- ja kulttuurintuntemustaan ja luo kielellisesti aitoja, vahvoja käännöksiä. Kääntäminen vaatii pitkäjänteisyyttä, luovuutta sekä taitoa tuoda oleellisimmat asiat esiin.

Viimeisiin askeliin kuuluu tekstin oikoluku ja tarkistus joka on natiivin eli syntyperäisen kieliammattilaisen työ. Hän tarkistaa, tarvittaessa korjaa tai täydentää käännösaineistoa.
Litterointia käytetään yksilö- ja ryhmähaastatteluiden, puheiden, oikeudenkäyntien, kokousten ja esitysten kirjaamisessa puheesta tekstiksi. Jos on tarve kääntää puhe saksan kielelle tai kirjoittaa puhtaaksi saksankielistä esitelmää, niin me voimme auttaa.

Litterointi tarkoittaa äänitallenteen puhtaaksikirjoittamista tekstimuotoon. Peruslitterointia käytetään esimerkiksi yksilö- ja ryhmähaastattelujen sekä erityisesti oikeuden- tai tutkimusaineistojen kirjoittamiseen. Tulkkauslitteroinnista on kyse, kun tutkimushaastatteluita kirjoitetaan ensin puhtaaksi ja sen jälkeen litteraatio halutaan eri kielelle kuin puhuttu kieli.
Onko tarvetta kääntää verkkosivustoa saksaksi ja räätälöidä sisältöä saksankieliselle alueelle tai parantaa jo oleva käännetty vieraskielinen aineisto?

Lokalisoinnin avulla tuotteita sovitetaan vieraskielieseen ympäristöön. Lokalisoituvia tuotteita kuten esimerkiksi julkaisuja, verkkosivuja, ohjelmistoja tai pelisisältöjä käännetään vieraalle kielelle, ottaen erityisesti huomioon maan kulttuuriympäristö.
Käännetty aineisto on aina syytä oikolukea ja tarvittaessa täydentää ja korjata, ennen kuin käännös voidaan kutsua valmiiksi. 

Tekstin kielentarkistus (koskee mm. grammatiikka ja syntaksi) ja oikoluku ovat välttämättömiä askeleita laadukkaaseen käännökseen - lopputulos täytyy olla sujuva ja virheetön. Sen takia käännösaineiston oikoluvun, kielentarkistuksen ja korjaustyön suorittava henkilö on meillä aina syntyperäinen kielenkäyttäjä, joka hallitsee luonnollisesti ja täydellisesti saksan kieltä.
Kuuluuko yrityksen kansainväliseen viestintätoimintaan esimerkiksi ääni- tai videopuheluita Skype-palvelimen kautta? Vai tarvitsetteko paikan päällä saksankielistä tulkkia kansainvälisessä kokouksessa?

Tulkkaus on käännösviestintää, joka tapahtuu puhetilanteissa. Päämääränä on kommunikaatio kahden tai useiden henkilöiden välillä. Tulkkausta käytetään mm. konferensseissa, neuvotteluissa, oikeudenkäynneissa tai poliisihaastatteluissa.
Onko kansainvälisellä viestinnällä tarvetta ponnistella? Mielestämme on. Jos tarvitset laatia saksankielistä virallista kirjettä, tai esimerkiksi luoda ensimmäistä kontaktia mahdolliseen saksankieliseen asiakkaaseen, niin me voidaan auttaa.

Kirjeiden tai sähköisten kirjeenvaihdon käännöksissä on oleellista laatia kirje sopivalla tyylillä kielioppia noudattaen. Kirjeenvaihdossa on aina otettava huomioon vieraan kielen kulttuuri. Saksankielisessä maissa on esimerkiksi tärkeä käyttää mm.titteleitä sekä sopivia aloittamisen ja lopetuksen idiomit.

Käännetyt kirjeet voivat olla asiakirjeitä, mainoskirjeitä tai henkilökohtaisia kirjeitä.