Käännöksen tuottaminen on paljon enemmän kuin pelkkä kääntäminen, onko kyse nyt kääntämisestä saksankielelle tai muiden kielten käännöksistä. On monta askelta hyvään lopputulokseen joka on hyvin käännetty vieraskielinen aineisto. Meillä luonnollisesti hoitaa natiivi eli syntyperäinen saksan kielen kääntäjä kaikki käännösprosessin vaiheet.

Ensimmäinen askel vaatii kääntäjän kokemusta ja perehtymistä aiheeseen. Joka työ on ainutlaatuinen koska hän käsittelee useiden eri alojen tekstejä kuten esimerkiksi markkinointi, tekniikka, talous, energia, ympäristö tai turismi.

Seuraava askel on niin sanottu taiteilijan askel: kääntäjä käyttää kielen- ja kulttuurintuntemustaan ja luo kielellisesti aitoja, vahvoja käännöksiä. Kääntäminen vaatii pitkäjänteisyyttä, luovuutta sekä taitoa tuoda oleellisimmat asiat esiin.

Viimeisiin askeliin kuuluu tekstin oikoluku ja tarkistus joka on natiivin eli syntyperäisen kieliammattilaisen työ. Hän tarkistaa, tarvittaessa korjaa tai täydentää käännösaineistoa.