Litterointia käytetään yksilö- ja ryhmähaastatteluiden, puheiden, oikeudenkäyntien, kokousten ja esitysten kirjaamisessa puheesta tekstiksi. Jos on tarve kääntää puhe saksan kielelle tai kirjoittaa puhtaaksi saksankielistä esitelmää, niin me voimme auttaa.

Litterointi tarkoittaa äänitallenteen puhtaaksikirjoittamista tekstimuotoon. Peruslitterointia käytetään esimerkiksi yksilö- ja ryhmähaastattelujen sekä erityisesti oikeuden- tai tutkimusaineistojen kirjoittamiseen. Tulkkauslitteroinnista on kyse, kun tutkimushaastatteluita kirjoitetaan ensin puhtaaksi ja sen jälkeen litteraatio halutaan eri kielelle kuin puhuttu kieli.