Käännetty aineisto on aina syytä oikolukea ja tarvittaessa täydentää ja korjata, ennen kuin käännös voidaan kutsua valmiiksi. 

Tekstin kielentarkistus (koskee mm. grammatiikka ja syntaksi) ja oikoluku ovat välttämättömiä askeleita laadukkaaseen käännökseen - lopputulos täytyy olla sujuva ja virheetön. Sen takia käännösaineiston oikoluvun, kielentarkistuksen ja korjaustyön suorittava henkilö on meillä aina syntyperäinen kielenkäyttäjä, joka hallitsee luonnollisesti ja täydellisesti saksan kieltä.