Kuuluuko yrityksen kansainväliseen viestintätoimintaan esimerkiksi ääni- tai videopuheluita Skype-palvelimen kautta? Vai tarvitsetteko paikan päällä saksankielistä tulkkia kansainvälisessä kokouksessa?

Tulkkaus on käännösviestintää, joka tapahtuu puhetilanteissa. Päämääränä on kommunikaatio kahden tai useiden henkilöiden välillä. Tulkkausta käytetään mm. konferensseissa, neuvotteluissa, oikeudenkäynneissa tai poliisihaastatteluissa.