Käännöksen valmistuttua toimitetaan valmis käännetty materiaali sovitussa muodossa sovittuun päivämäärään mennessä. Käännettävä materiaali on usein teksti-tiedoston muodossa, yleensä Word-tiedosto. Jos kyse on erimuotoisesta tiedostosta (esimerkiksi Excel- tai Power Point dokumentti), teksti-sisältö voidaan kopioida teksti-tiedostoon.