Käännöspalvelut

Käännöksenteko on paljon enemmän kuin pelkkä kääntäminen. Hyvä käännös syntyy huolellisesta työstä ja vaatii monta askelta kohti hyvään lopputulokseen. Kääntäjällä on syytä olla tarpeelliset taidot ja tiedot.

Ensimmäinen askel on perehdyttäminen aiheeseen, tavoitteena "tulla ekspertti", joka ymmärtää mistä on kyse.

Seuraava askel on taitelijan askel - kääntäjä käyttää kieli- ja kulttuuritaitoaan, hänen työkalunsa. Kirjoittaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, luovuutta ja taitoa suodattaa tärkeimmät asiat.

Viimeisiin askeleihin kuuluu tekstin oikoluku ja tarkistus, joka suorittaa aina natiivi kielenkäyttäjä.

Lokalisointi

Lokalisoinnin avulla sovitetaan tuotteita vieraaseen ympäristöön, erityisesti vieraiden maiden kulttuuriin.

Tuotteita ja aiheita ovat esimerkiksi verkkosivut, julkaisut, pelit mutta myös ohjelmistot (digi-lokalisointi).

Litterointi

Litterointi tarkoittaa äänitallenteen puhtaaksikirjoittaminen tekstimuotoon. Peruslitterointi käytetään esimerkiksi yksilö- ja ryhmähaastattelujen kirjoitukseen ja oikeudenkäyntiaineistojen litterointiin.

Tulkkaus

Tulkkaus on käännösviestintä joka tapahtuu puhetilanteissa. Päämäärä on kommunikaatio kahden tai useiden henkilöiden välissä. Tulkki voi kääntää joko simultaanisesti tai vuorotelleen. Tulkkaus voi tapahtua myös puhelimitse tai verkon yhteydessä. 

Oikoluku ja kielentarkistus

Tekstin kielentarkastus ja oikoluku ovat välttämättömiä askeleita hyvään käännöslopputulokseen. Oikoluku ja tarkistus täytyy olla synnynperäisen kielenkäyttäjän työ. 

Meillä se on aina natiivi Saksankielinen henkilö.

Ulkomaan kirjeenvaihto

Kirjeen laatiminen ja kääntäminen sopivalla tyylillä ja kielellisesti oikealla tavalla on oma taito. Käännöskohteet: asiakirjeitä, mainoskirjeitä tai henkilökohtaisia kirjeitä.